Bộ đề Ôn thi Công nghệ 10
Bộ đề Ôn thi Công nghệ 10
3 Danh sách đề thi
😁 Đừng thi công nghệ cho đến khi bạn làm bộ đề này! 🤓
Danh sách đề thi
1
Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 10 - Đề số 1
Chia sẻ với các bạn trong lớp để cùng đạt điểm cao nào! 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
3 lượt thi
2
Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 10 - Đề số 2
Đề gồm 30 câu làm trong 45 phút. Hãy chia sẻ với các bạn cùng lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao! 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
1 lượt thi
3
Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 10 - Đề số 3
Đề gồm 30 câu làm trong 45 phút. Hãy chia sẻ với các bạn để cùng ôn tập hiệu quả nhé 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
1 lượt thi

Đang tải ...