COMBO Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 12
COMBO Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 12
3 Danh sách đề thi
🎉🎉🎉 COMBO Đề thi HKI - Công Nghệ 12 😘 Ôn để đạt điểm cao 😍
Danh sách đề thi
1
Đề thi học kì 1 - Công nghệ 12 - Đề số 1
Đề số 1 các bạn nhé 🤗😊
30 câu hỏi
45 phút
28 lượt thi
2
Đề thi học kì 1 - Công nghệ 12 - Đề số 2
Hãy chia sẻ cho các bạn lớp mình cùng ôn tập nào 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
2 lượt thi
3
Đề thi học kì 1 - Công nghệ 12 - Đề số 3
Hãy chia sẻ cho các bạn trong lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao nào 😀
30 câu hỏi
45 phút
3 lượt thi

Đang tải ...