15 ĐỀ LUYỆN THI THPT QG MÔN VẬT LÍ
15 ĐỀ LUYỆN THI THPT QG MÔN VẬT LÍ
5 Danh sách đề thi
💡Gồm 15 đề thi bám sát cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT nhất do thầy Đỗ Ngọc Hà biên soạn 🚀 Nguồn: Hocmai.vn
Danh sách đề thi
1
ĐỀ PEN I VẬT LÍ SỐ 1 - Luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Đỗ Ngọc Hà
40 câu hỏi
50 phút
4 lượt thi
2
ĐỀ PEN I VẬT LÍ SỐ 2 - Luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Đỗ Ngọc Hà
40 câu hỏi
50 phút
3 lượt thi
3
ĐỀ PEN I VẬT LÍ SỐ 3 - Luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Đỗ Ngọc Hà
40 câu hỏi
50 phút
1 lượt thi
4
ĐỀ PEN I VẬT LÍ SỐ 4 - Luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Đỗ Ngọc Hà
40 câu hỏi
50 phút
2 lượt thi
5
ĐỀ PEN I VẬT LÍ SỐ 5 - Luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Đỗ Ngọc Hà
40 câu hỏi
50 phút
13 lượt thi

Đang tải ...