15 ĐỀ LUYỆN THI THPT QG MÔN TOÁN CHẤT NHẤT QUẢ ĐẤT
15 ĐỀ LUYỆN THI THPT QG MÔN TOÁN CHẤT NHẤT QUẢ ĐẤT
4 Danh sách đề thi
💡Gồm 15 đề thi bám sát cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT nhất do thầy Lê Bá Trần Phương biên soạn 🚀 Nguồn: Hocmai.vn
Danh sách đề thi
1
ĐỀ PEN I TOÁN SỐ 1 - Cộng đồng luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Lê Bá Trần Phương
50 câu hỏi
90 phút
14 lượt thi
2
ĐỀ PEN I TOÁN SỐ 2 - Cộng đồng luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Lê Bá Trần Phương
50 câu hỏi
90 phút
9 lượt thi
3
ĐỀ PEN I TOÁN SỐ 3 - Cộng đồng luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Lê Bá Trần Phương
50 câu hỏi
90 phút
8 lượt thi
4
ĐỀ PEN I TOÁN SỐ 4 - Cộng đồng luyện thi THPT QG 2018
💡 Được sưu tầm từ Hocmai.vn 🚀 Đề cơ bản 💎 Biên soạn bởi thầy Lê Bá Trần Phương
50 câu hỏi
90 phút
27 lượt thi

Đang tải ...