Ôn thi học kì 2 môn Hóa 10 - Tổ Hóa học LTT
Ôn thi học kì 2 môn Hóa 10 - Tổ Hóa học LTT
3 Danh sách đề thi
©Bản quyền thuộc về Tổ Hóa học LTT
Danh sách đề thi
1
Bài ôn thi 1 - Hóa 10 - Học kì 2
©Bản quyền của Tổ Hóa học - THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Share và tag bạn bè cùng làm nhé 😊
20 câu hỏi
15 phút
37 lượt thi
2
Bài ôn thi 2 - Hóa 10 - Học kì 2
©Bản quyền của Tổ Hóa học - THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Share và tag bạn bè cùng làm nhé 😊
20 câu hỏi
15 phút
11 lượt thi
3
Bài ôn thi 3 - Hóa 10 - Học kì 2
©Bản quyền của Tổ Hóa học - THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Share và tag bạn bè cùng làm nhé 😊
20 câu hỏi
15 phút
7 lượt thi

Đang tải ...