Ôn tập kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh tuần 28 THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Ôn tập kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh tuần 28 THPT Chuyên Lý Tự Trọng
3 Danh sách đề thi
Share và tag bạn bè cùng ôn tập nào 😄
Danh sách đề thi
1
Kiểm tra 1 tiết tuần 28 - Tiếng Anh 10 - Chuyên Lý Tự Trọng (2016 - 2017)
Share và tag bạn bè cùng ôn tập nào 😚
28 câu hỏi
45 phút
52 lượt thi
2
Kiểm tra 1 tiết tuần 28 - Tiếng Anh 11 - Chuyên Lý Tự Trọng (2016 - 2017)
Share và tag bạn bè cùng làm nào 😎😎
28 câu hỏi
45 phút
22 lượt thi
3
Kiểm tra 1 tiết tuần 27 - Tiếng Anh 12 - Chuyên Lý Tự Trọng (2016 - 2017)
Các bạn làm thử nhé 😄
28 câu hỏi
45 phút
68 lượt thi

Đang tải ...