Đề thi thử Học kì 1 - KHOA HỌC XÃ HỘI
Đề thi thử Học kì 1 - KHOA HỌC XÃ HỘI
3 Danh sách đề thi
Gồm 3 đề thi: Lịch Sử, Địa Lí và GDCD 📚 Share và tag bạn bè vào thi nào 😍
Danh sách đề thi
1
Đề ôn thi học kì 1 - Lịch sử 12
Share và tag ngay bạn bè vào làm nào 😊🎉
40 câu hỏi
50 phút
47 lượt thi
2
Đề ôn thi học kì 1 - Địa lí 12
Share và tag ngay cùng làm 😘
40 câu hỏi
50 phút
48 lượt thi
3
Đề ôn thi học kì 1 - GDCD 12
🎉 Share và tag bạn bè vô làm nhé 😘
40 câu hỏi
50 phút
26 lượt thi

Đang tải ...