COMBO ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12
COMBO ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12
7 Danh sách đề thi
📚 COMBO ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12 (Tất cả các môn) 🎉 Chúc các bạn đạt được điểm số CAO NHẤT 😘😍
Danh sách đề thi
1
Đề ôn thi học kì 1 - Toán 12
Share và tag bạn bè vô cùng làm nhé 😎
50 câu hỏi
90 phút
25 lượt thi
2
Đề ôn thi học kì 1 - Vật lí 12
Đề ôn tập HKI Vật lí 12, Đề thi HKI Vật lí 12 😍
40 câu hỏi
50 phút
20 lượt thi
3
Đề ôn thi học kì 1 - Sinh học 12
Share và tag bạn bè vào cùng làm nhé 😘
40 câu hỏi
50 phút
14 lượt thi
4
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - SINH HỌC 12 - Năm 2016 - 2017
Đề thi của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ
36 câu hỏi
60 phút
17 lượt thi
5
Đề ôn thi học kì 1 - Lịch sử 12
Share và tag ngay bạn bè vào làm nào 😊🎉
40 câu hỏi
50 phút
47 lượt thi
6
Đề ôn thi học kì 1 - Địa lí 12
Share và tag ngay cùng làm 😘
40 câu hỏi
50 phút
48 lượt thi
7
Đề ôn thi học kì 1 - GDCD 12
🎉 Share và tag bạn bè vô làm nhé 😘
40 câu hỏi
50 phút
26 lượt thi

Đang tải ...