Toán học
The Number Pi
6 câu hỏi
10 phút
2 lượt thi

Lưu ý trước khi làm bài

✅Vui lòng Đăng nhập để làm bài.

✅Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.

✅Click Làm bài ngay để làm bài.

🎉Chúc bạn làm bài thành công!

🏆 Bảng xếp hạng
3.3 điểm
0.2 phút
V
Vanchien97 Nguyễn Văn Chiến 12A5
0.0 điểm
2.3 phút
Nhận xét & Đánh giá

Đang tải ...