Khác
Phần 2 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
Phần 2 | Đề 1 | Ôn thi Khoa học Trái Đất
32 câu hỏi
30 phút
3 lượt thi

Lưu ý trước khi làm bài

✅Vui lòng Đăng nhập để làm bài.

✅Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.

✅Click Làm bài ngay để làm bài.

🎁 HOT 🛎 Nhận thưởng khi làm bài 🎉

😳 Nếu điểm số bài làm của bạn Lớn hơn hoặc Bằng 5, bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ ncdai3651408 😉

🎉Chúc bạn làm bài thành công!

🏆 Bảng xếp hạng
ncdai3651408 Nguyễn Chánh Đại
8.8 điểm
11.4 phút
voducminh Võ Đức Minh
6.3 điểm
5.2 phút
Nhận xét & Đánh giá

Đang tải ...