Khác
Khoa học lớp 4
3 câu hỏi
5 phút
22 lượt thi

Lưu ý trước khi làm bài

✅Vui lòng Đăng nhập để làm bài.

✅Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.

✅Click Làm bài ngay để làm bài.

🎉Chúc bạn làm bài thành công!

🏆 Bảng xếp hạng
m
minhngoccantho Hứa Phương Minh Ngọc
10.0 điểm
0.3 phút
t
thaoyori Đào Thanh Thảo
10.0 điểm
0.4 phút
ncdai3651408 Nguyễn Chánh Đại
10.0 điểm
0.4 phút
4
ohsept Nguyễn Bảo Ngọc
10.0 điểm
0.4 phút
5
l
luukimngan Lưu Kim Ngân
10.0 điểm
0.5 phút
6
j
justin234 Nguyễn Minh Triết
10.0 điểm
0.5 phút
7
d
dinhhuynhnguyen Nguyễn Đình Huỳnh
10.0 điểm
0.5 phút
8
h
hung0944 Nguyễn Phúc Thuận Hưng
10.0 điểm
0.6 phút
9
p
phuonghop Lại Tô Hồng Anh
10.0 điểm
0.6 phút
10
comotconuong Có Một Cô Nương
10.0 điểm
0.6 phút
11
huynhphucduyC7 Dixphong
10.0 điểm
0.7 phút
12
voducminh Võ Đức Minh
10.0 điểm
0.7 phút
13
D
DTMH Dương Thị Minh Hòa
10.0 điểm
1.0 phút
14
v
vinhphuc1811 Nhâm Vĩnh Phúc
10.0 điểm
1.1 phút
15
p
phamz123 Nguyễn Nhựt Phàm
10.0 điểm
1.3 phút
Nhận xét & Đánh giá

Đang tải ...