Tin học
#1 ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ - CSDL - HCMUS
#1 ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ - CSDL - HCMUS
30 câu hỏi
40 phút
3 lượt thi

Lưu ý trước khi làm bài

✅Vui lòng Đăng nhập để làm bài.

✅Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.

✅Click Làm bài ngay để làm bài.

🎉Chúc bạn làm bài thành công!

🏆 Bảng xếp hạng
voducminh Võ Đức Minh
9.0 điểm
22.9 phút
ncdai3651408 Nguyễn Chánh Đại
6.7 điểm
26.5 phút
Nhận xét & Đánh giá

Đang tải ...