Tin học
#1 | MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU | NGÂN HÀNG ĐỀ THI
#1 | MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU | NGÂN HÀNG ĐỀ THI
59 câu hỏi
45 phút
5 lượt thi

Lưu ý trước khi làm bài

✅Vui lòng Đăng nhập để làm bài.

✅Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.

✅Click Làm bài ngay để làm bài.

🎉Chúc bạn làm bài thành công!

🏆 Bảng xếp hạng
ncdai3651408 Nguyễn Chánh Đại
7.5 điểm
15.1 phút
voducminh Võ Đức Minh
5.4 điểm
16.2 phút
Nhận xét & Đánh giá

Đang tải ...