Lớp 12 Project Manager UnlimitedStudy.com
Đề thi đã tạo
Khác
Khoa học lớp 4
3 câu hỏi
5 phút
22 lượt thi
Toán học
Estimation
5 câu hỏi
5 phút
4 lượt thi
Toán học
Estimation 2
6 câu hỏi
5 phút
0 lượt thi
Toán học
Estimation 1
5 câu hỏi
5 phút
4 lượt thi
Toán học
The Number Pi
6 câu hỏi
10 phút
2 lượt thi
Toán học
Circle Calculations
8 câu hỏi
15 phút
0 lượt thi
Sinh học
Photosynthesis
10 câu hỏi
15 phút
1 lượt thi
Tiếng Anh
Small close-test
Luyện close-test cùng UnlimitedStudy.com
9 câu hỏi
15 phút
78 lượt thi
Công nghệ
Ôn thi HKI - Công Nghệ 11 - Đề số 2
Hãy chia sẻ cho các bạn cùng lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao bạn nhé! 😍😍😍
30 câu hỏi
45 phút
2 lượt thi
Công nghệ
Ôn thi HKI - Công Nghệ 11 - Đề số 1
Hãy chia sẻ cho các bạn cùng lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao bạn nhé! 😍😍😍
30 câu hỏi
45 phút
2 lượt thi
Công nghệ
Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 10 - Đề số 3
Đề gồm 30 câu làm trong 45 phút. Hãy chia sẻ với các bạn để cùng ôn tập hiệu quả nhé 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
1 lượt thi
Công nghệ
Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 10 - Đề số 2
Đề gồm 30 câu làm trong 45 phút. Hãy chia sẻ với các bạn cùng lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao! 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
1 lượt thi
Công nghệ
Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 10 - Đề số 1
Chia sẻ với các bạn trong lớp để cùng đạt điểm cao nào! 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
3 lượt thi
Công nghệ
Đề thi học kì 1 - Công nghệ 12 - Đề số 3
Hãy chia sẻ cho các bạn trong lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao nào 😀
30 câu hỏi
45 phút
3 lượt thi
Công nghệ
Đề thi học kì 1 - Công nghệ 12 - Đề số 2
Hãy chia sẻ cho các bạn lớp mình cùng ôn tập nào 😀😀😀
30 câu hỏi
45 phút
2 lượt thi

Đang tải ...